Informacja RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajduje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

I. Sprzedawca

 

Frańczak Rafał, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BREATHE Frańczak Rafał, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 629-218-24-87, nr REGON 242979775, ul.Belna 77a, 42-575 Strzyżowice.

 

Kontakt ze sprzedawcą

 

 1. Adres pocztowy: 42-500 Będzin al. Kołłątaja 20

 2. Adres e-mail: biuro@swiece-zaplonowe.pl

 3. Telefon: +48 32 790 52 61

 

II. Dane osobowe i prywatność

 

W przypadku, gdy dla zawarcia umowy konieczne będzie podanie danych osobowych, informujemy, że ich administratorem będzie Sprzedawca, a przetwarzanie odbywać się będzie na wskazanych poniżej zasadach:

 

Cel przetwarzania:

 

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Zawarcie umowy sprzedaży

 • Marketing bezpośredni, inny niż newsletter

 • Przesyłanie newslettera

 

 

Podstawa przetwarzania:

 

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Podanie danych:

 

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

 

Skutek niepodania danych:

 

 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

 

Możliwość cofnięcia zgody:

 

 • w każdej chwili

 • Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

Okres przetwarzania

 

Twoje dane Sprzedawca będzie przetwarzać tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nim obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania Twoich danych lub

 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony

 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

 

III. Twoje uprawnienia

 

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,

 • ich sprostowania,

 • usunięcia,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

 

A także:

 

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 

W KAŻDYM MOMENCIE POPRZEZ ZAKŁADKĘ “MOJE KONTO” MASZ:

 

 • Prawo do bycia informowanym (Klient jest informowany o gromadzeniu danych)

 • Prawo do przenoszenia danych (Klient ma możliwość pobierania swoich danych osobowych ze sklepu)

 • Prawo do bycia zapomnianym (Klient ma możliwość usunięcia konta oraz swoich danych)

 • Prawo do bycia anonimowym (Klient może zażądać anonimizacji swoich danych)

 • Prawo do poprawnej informacji (Klient ma prawo do zarządzania oraz edytowania swoich danych)

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (Klient ma możliwość ograniczyć swoje informacje w sklepie)

 • Prawo do sprzeciwu (Klient może ograniczyć swoje dane do wykorzystania na potrzeby marketingowe)

 • Prawo do powiadomień (Klient ma prawo do informacji, jeśli w sklepie wystąpi luka w zabezpieczeniu (np. wypłynięcie danych)

 

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

IV. Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

 

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

 

 • operatorzy systemów informatycznych
  podmioty realizujące dostawę towarów

 • zewnętrzni dostawcy produktów

 • dostawcy płatności

 • operatorzy systemów sms i e-mail marketingu

 • biura księgowe

 • hostingodawcy

 • podmioty ułatwiające optymalizację Sklepu

 • dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

 • podmioty zapewniający usługi statystyczne

 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.


No products

To be determined Dostawa:
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie