Regulamin sprzedaży dla umów zawieranych na odległość

obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://www.swiece-zaplonowe.pl/ umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Zakup w sklepie internetowym swiece-zaplonowe.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Dane kontaktowe:

BREATHE Frańczak Rafał

42-575 Strzyżowice ul.Belna 77a

NIP: 629-218-24-87 REGON: 242979775

Punkt odbioru:

42-500 Będzin al. Kołłątaja 20

pon – pt: 7:00-18:00

sob: 7:00-14:00

Nr konta: ING 08 1050 1227 1000 0090 9644 7892

3. Adres poczty elektronicznej: biuro@swiece-zaplonowe.pl

4. Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 503 780 085, +48 32 790 52 61 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 8:00 do 14:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

II. Definicje

REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy;

SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.swiece-zaplonowe.pl

SPRZEDAWCA – BREATHE Frańczak Rafał , 42-575 Strzyżowice ul.Belna 77a, NIP: 629-218-24-87 REGON: 242979775

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.swiece-zaplonowe.pl

KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego swiece-zaplonowe.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.swiece-zaplonowe.pl.

ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego swiece-zaplonowe.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży;

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym swiece-zaplonowe.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;

REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym swiece-zaplonowe.pl

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;

PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego swiece-zaplonowe.pl

NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;

FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;

KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;

MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;

MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Swiece-Zaplonowe.pl świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem swiece-zaplonowe.pl

2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, składać zamówienia lub dokonywać zakupu bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.

5. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka na witrynie www, telefonicznie bądź mailowo.

6. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

7. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.swiece-zaplonowe.pl skompletować zamówienie, wybrać obszar dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zamówienie - Kliknięcie jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży, klient zobowiązuje się zapłacić za zamówiony towar, a sprzedawca zobowiązuje się wydać opłacony towar klientowi ”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zamówienie - Kliknięcie jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży, klient zobowiązuje się zapłacić za zamówiony towar, a sprzedawca zobowiązuje się wydać opłacony towar klientowi” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

8. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
8.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
8.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayLane
8.3. Odbiór osobisty w siedzibie firmy
8.4. Płatność elektroniczne są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.

9. Klient może zamówić towar jako zalogowany użytkownik lub skorzystać z opcji bez rejestracji.

10. Zamówcie jest realizowane w ciągu 24h. Podstawowymi warunkami realizacji dokonanych zakupów jest: potwierdzenie przelewu, prawidłowo wypełnione dane teleadresowe wraz z poprawnym adresem e-mail oraz telefonem kontaktowym.

11. Zamówienia złożone po godz. 14:30, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

12. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym swiece-zaplonowe.pl są podane w polskich złotych i zawierają aktualne stawki VAT (ceny brutto).

13. Do zakupów dołączamy dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

14. W terminie do 7 dni kalendarzowych .i nie później a niżeli koniec miesiąca na podstawie oryginału paragonu fiskalnego istnieje możliwość wystawienia faktury Vat.

15. Sklep swiece-zaplonowe.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową, ponadto klient po wcześniejszym uzgodnieniu ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru na terenie: Strzyżowic oraz Będzina.

16. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep swiece-zaplonowe.pl zastrzega sobie prawo do opóźnienia, wstrzymania realizacji lub anulowania zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, jednak nie później aniżeli 7 dni roboczych.

17. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

18. Firma swiece-zaplonowe.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

IV. Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo - zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa (tj. z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta) w terminie do 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.

Odstąpienie od umowy może zostać przesłane za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@swiece-zaplonowe.pl

Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Klient zwraca towar do siedziby Sklepu wg. ustaleń które zostaną przekazane po uzyskaniu informacji o zwrocie przez sklep. Zwrot tylko i wyłącznie z oryginałem dokumentu sprzedaży- paragon fiskalny lub faktura VAT.

Prosimy o pakowanie i zabezpieczenie odsyłanego towaru tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. Jeżeli Klient wybiera sposób dostarczenia towarów inny niż wskazany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić dokonane przez Klienta koszty zakupu.

Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem na rachunek bankowy, zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności gotówką przy odbiorze zamówienia, Sprzedawca za pośrednictwem obsługi Sklepu poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyrazi zgodę na ten sposób zwrotu płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze towar od Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

V. Reklamacje

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie internetowym udzielamy gwarancji z tytułu niezgodności towaru z umową. Zgłoszenie reklamacyjne można składać na adres mailowy: biuro@swiece-zaplonowe.pl, telefonicznie pod numerem +48 32 790 52 61 oraz +48 503 780 085 Reklamacja zostanie rozpatrzona, a odpowiedź odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru niezgodnego z umową na adres Sklepu. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkuje się do żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać wymiany towaru na nowy. Jeżeli jest to niemożliwe, wówczas Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej zamówiony towar oraz, w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

Wszystkie produkty, nazwy i znaki handlowe towarów sprzedawanych w sklepie internetowym swiece-zaplonowe.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Informacje dotyczące towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego swiece-zaplonowe.pl są zgodne z danymi pozyskanymi od Producenta. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym swiece-zaplonowe.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Złożenie zamówienia oznacza zgodę Kupującego na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. BREATHE Frańczak Rafał, 42-575 Strzyżowice ul.Belna 77a NIP: 629-218-24-87 REGON: 242979775, adres e-mail: biuro@swiece-zaplonowe.pl

Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji umowy sprzedaży, a także w celu prowadzenia Sklepu oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych niezbędnych do realizacji umowy uniemożliwia rejestrację w Sklepie i zawarcie umowy sprzedaży.

Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku i jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu swiece-zaplonowe.pl w sposób umożliwiający w każdej chwili jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.


No products

To be determined Dostawa:
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie